• Välfärden i den nya svenska modellen

  Fredag 23 maj kl. 13–16.30. Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12. Göteborg. Hpl: Jaegerdorffsplatsen
  » Ladda ner program!
 • Efter kravallerna – Brixton kan explodera igen

  Det finns en läxa att lära av uploppen i somras. Men brittiska politiker ser inte hur fattigdom och arbetslöshet stämplar ut skaror av unga. De fortsätter att fokusera på ”vi och dom”.
 • Det gamla livet är inget att ha

  Mira Salenkvist har varit verksamhetschef på Vägen Ut!-kooperativet Ängås Trädgård i snart ett år. Text: Ingemo Orstadius | Bild: Bibbie Friman | Prenumerera
 • Ingen ängel – Men samma strid för människovärde

  Efter 20 år i den politiska hetluften har Helle Klein bytt arena. Från provocerande ung redaktör till trygg herde. Text: Helena Bjerkelius | Bild: Lena Katarina Johansson
 • Byt kön på modellen

  Vad händer med bilden? Genusfotografen Tomas Gunnarsson visar hur vi fångas i färdiga mallar. Här själv plåtad av Emma Svensson. Text: Anna Fredriksson | Bild: Emma Svensson, Pauline Suzor & Tomas Gunnarsson

Gud som haver barnen kär

”När ska hemlösa få egna hem och vård för sina sjukdomar och skador? Lika länge som vi blundar blir det obarmhärtiga samhället allt starkare och utan nåd och hopp.” Krönika i SocialPolitik nr 1 2011 | Text: Leif Stenberg | Bild: Bibbie Friman | Prenumerera På kvällen i Göteborg ser jag Alejandros Inámitus film Biutiful. En(…)

Alliansen sänker den svenska modellen

Från ett generellt socialförsäkringssystemen går vi mot individuell behovsprövning. I förlängningen närmar vi oss den starkt kritiserade amerikanska modellen. Debatt i SocialPolitik nr 1 2011 | Text: Claudette Skilving | Bild: Johan Jeppsson | Prenumerera Statsminister Reinfeldt lanserar nu ett femte jobbskatteavdrag för alla som arbetar – ”för det går så bra för Sverige”. Företagen redovisar förvisso(…)

Avvika vackert

Avvika vackert

En kropp utan armar eller ben. En äldre kvinna utan kläder. Vad är vackert, vad är fult? Till vilken perfektion bör var och en forma sin egen kropp? Text: Mattias Hagberg | Bild: Malin Bernt | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 4 2010 Det var en sensation. När den brittiske konstnären Marc Quinns väldiga(…)

Asylsökande barn

Asylsökande barn

Ett stelbent Myndighetssverige förmår inte ta tillvara de resurser som finns runt asylsökande barn: deras egna föräldrar samt en fungerande skolgång. Text: Ulla Björnberg, Marita Eastmond, Henry Ascher | Bild: iStockPhoto | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 4 2010 Trots en livlig debatt kring flyktingar och invandring finns det förvånansvärt lite kunskap om barnens(…)

Ett stöd åt andra

Ett stöd åt andra

Idogt arbetssökande, egna sökvägar och rätt kompetens räckte till slut. Trots en allvarlig mag- och tarmsjukdom har Monica arbete igen. Text: Torbjörn Uhlin | Bild: Heikki Tuohimaa | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 4 2010 Monica Sanchez-Lövy blev uppsagd från sin tjänst på Försäkringskassan för drygt tre år sedan. Det var innan de nya(…)