Fler jobb och högre ersättning

Det måste bli enklare och mera lönsamt för arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning, anser Christina Husmark Persson i utredningen Sänkta trösklar, högt i tak.

– Fler kommer att få arbete när arbetsgivarna får rätt kompensation. Idag finns fem olika lönestöd som ofta är svåra att hålla reda på, både för arbetsgivare och för arbetsförmedlare.
Detta har lett till ”ett trixande och fixande”, enligt Husmark Pehrsson, och till att många aldrig har fått det stöd de borde ha fått.

Husmark Pehrsson föreslår:

  • Lönestöd för utveckling ska användas för att utveckla arbetsförmågan i ett anpassat arbete under högst två år.
  • Lönestöd för trygghet för personer som har långvariga behov av stöd.
  • Lönestöden föreslås höjas från dagens maximala lönebidrag på 16 700 kronor till 19 800 kronor per månad och öka i takt med inflationen.
  • För unga bör bl a skapas 200 nya traineeplatser. Provperioden för studier på folkhögskola förlängs från tre till sex månader.

Utredningen Sänkta trösklar, högt i tak ska nu ut på remiss.
Läs utredningsförslaget här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , eller annat intressant.