Goda råd men alltför generell

Världens längsta resa av Carl Pether Wirsén,
Gothia Fortbildning

Carl Pether Wirsén är psykoterapeut och arbetar främst med ensamkommande ungdomar och utbildar personal på boenden och familjehem för dessa. Boken vänder sig främst till dem som arbetar där och behöver mer kunskap för sin uppgift. Den ger goda praktiska och pedagogiska råd hur man ska förhålla sig till ungdomar från helt andra kulturer, till exempel hur man undviker att hamna i förhandlingssituationer eller blir alltför engagerad i enskilda personer.

Till några av Wirséns slutsatser är jag dock tveksam. Han varnar för att personal engagerar sig i enskilda och driver deras frågor i samhällsdebatten. Visserligen är många av dem som arbetar på hvb-hem och boenden för ensamkommande unga, oerfarna och saknar adekvat utbildning. Men det går att förena hjärna och hjärta; professionalitet och engagemang.

Wirsén påstår att de flesta ensamkommande från bland annat Afghanistan är hitsända av sina familjer och att de förväntas skicka hem pengar och så småningom ta hit sina familjer. Det är en alltför generell beskrivning.

Jan Molin