Panterbloggen

Är ett nätverk av seniorer, f n Gun-Lis Angsell, Carin Flemström, Claudette Skilving och Jan Molin, som alla på olika sätt verkat inom socialt arbete. Med reflektioner kring den föränderliga välfärden.