Socialarbetarblogg

Här reflekterar och debatterar yrkesverksamma socialarbetare utifrån sin yrkesvardag. Bloggen har kommit till som ett samarbete med SFSA, Socialarbetare För Social Aktion, ett nätverk verksamt i Göteborg. Om du är socialarbetare och vill dela med dig av något på bloggen, hör av dig till Socialpolitik.